Integritetspolicy för Our Space

Behandling av personuppgifter
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi är förpliktigad att skydda din integritet och denna sekretesspolicy anger vilken typ av information vi samlar in och vad vi gör med den.

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För all behandling av dina personuppgifter finns någon av följande rättsliga grunder. Samtycke, avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. Läs mer nedan.

Personuppgifter
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa.
I samband med att du till exempel köper en tjänst hos oss, eller kontaktar oss via vårt kontaktformulär, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller söker arbete hos oss så delar du frivilligt med dig av information om dig såsom namn, e-mailadress och kontaktuppgifter. Denna information använder vi för att kunna kontakta dig och/eller skicka ut information och nyhetsbrev.

Våra kunder
För våra kunder behandlar vi uppgifter såsom ditt namn, adress, organisationsnummer. Vi behandlar också uppgifter om e-postadress, telefonnummer.
Vi behandlar också personuppgifter utifrån vårt avtal vi tecknat med våra kunder, för att uppfylla våra avtalsrättsliga skyldigheter.
Vi behandlar inte dina personuppgifter utifrån något annat ändamål eller till något annat syfte än vi kommit överens om.

Arbetssökande
När du söker arbete hos oss behandlar vi dina personuppgifter utifrån att du har lämnat ett samtycke till detta. Vi kan inte behandla en ansökan om arbete utan att samtidigt behandla dina personuppgifter. Vi använder inte dina personuppgifter till något annat än anställningsprocessen och dessa lämnas inte vidare till någon annan.

Hur skyddar vi dina uppgifter?
Vi har tydliga rutiner, policys och regler kring dataskydd. Endast behörig personal har tillgång till de uppgifter som de behöver i sitt arbete.
Vi lämnar endast ut dina personuppgifter när det krävs enligt lagkrav eller avtal.

Rätt att begära ut information
Om du har funderingar och frågor kring vilka personuppgifter Our Space har om dig eller vill uppdatera/ta bort personuppgifter så skickar du en undertecknad begäran per post, adressen hittar du på vår hemsida.

Mottagande av e-post
Our Space måste hantera personuppgifter i inkommande e-post. När e-posten är emottagen hanteras e-posten olika beroende på innehållet i denna. Tänk på att inte skicka känsliga personuppgifter om dig själv eller andra i e-post då det inte är ett säkert sätt att kommunicera på.

Rulla till toppen